Przygotowanie do udziału w turniejach międzykrajowych