Stanie na rękach

20.01.2024
POZIOM POCZĄTKUJĄCY i średniozaawansowany

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia w
podstawową wiedzę na temat procesu nauczania stania na rękach.
Program szkolenia obejmuje ukierunkowaną rozgrzewkę, etapy nauczania stania na rękach, tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania, sposoby asekuracji i samoasekuracji, ćwiczenia uzupełniające i dyskuję na temat najczęstszych błędów.

 

 

 

 

 

 

podstawy AKROBATYKI W PRZÓD

02.03.2024
POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia (w teorii i praktyce) w wiedzę dot. procesu nauczania podstawowych ćwiczeń akrobatycznych z grupy elementów wykonywanych w przód. Szkolenie podstawowe obejmuje elementy: odbicie, podskok, przewroty w przód z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych, przerzut w przód, salto w przód w różnych pozycjach, łączenie elementów, lądowanie. Program szkolenia obejmuje: ukierunkowaną rozgrzewkę, ćwiczenia bazowe technika odbicia / wyskoku /podskoku / lądowania + kształtowanie sylwetki, metodykę nauczania i technikę wykonania wybranych elementów- tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania, sposoby asekuracji i samo asekuracji, ćwiczenia uzupełniające, dyskusję i najczęstsze błędy.

siłowe przejście do Stanie na rękach - Szpiczaga

11.05.2024
POZIOM POCZĄTKUJĄCY i średniozaawansowany

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia w
podstawową wiedzę na temat procesu nauczania siłowego przejścia do stania na rękach tj. Szpiczagi.
Program szkolenia obejmuje ukierunkowaną rozgrzewkę, poszczególny etapy przejścia do stania na RR, tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania, sposoby asekuracji i samoasekuracji, ćwiczenia uzupełniające i dyskuję na temat najczęstszych błędów.

 

 

 

 

 

 

podstawy AKROBATYKI W TYŁ

12.10.2024
POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia (w teorii i praktyce) w wiedzę dot. procesu nauczania podstawowych ćwiczeń akrobatycznych z grupy elementów wykonywanych w tył. Szkolenie podstawowe obejmuje elementy: odbicie, podskok, przewroty w tył z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych, przerzut bokiem, Round-off, flick-flac, salto w tył, łączenie elementów, lądowanie. Program szkolenia obejmuje: ukierunkowaną rozgrzewkę, ćwiczenia bazowe technikę odbicia / wyskoku / podskoku / lądowania + kształtowanie sylwetki, metodykę nauczania i technikę wykonania wybranych elementów- tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania, sposoby asekuracji i samo asekuracji, ćwiczenia uzupełniające, dyskusję i najczęstsze błędy.

 

 

podstawy ćwiczeŃ na kółkach

07.12.2024
POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia (w teorii i praktyce) w podstawy wiedzy na temat procesu nauczania ćwiczeń na kółkach. Szkolenie podstawowej obejmuje elementy: wspieranie ciągiem (muscle-up), ring-dip, wspieranie wychwytem, stanie na barkach Program szkolenia obejmuje: ukierunkowaną rozgrzewkę,​ ćwiczenia bazowe, metodykę nauczania i technikę wykonania wybranych elementów​ tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania​ sposoby asekuracji i samo asekuracji,​ ćwiczenia uzupełniające,​ dyskusję i najczęstsze błędy.

podstawy ćwiczeŃ na drążku

18.01.2025
POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia (w teorii i praktyce) w podstawy wiedzy na temat procesu nauczania ćwiczeń na drążku. Szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje elementy: Wejście siłowe, wspieranie wychwytem, wymyk, ćwiczenia wzmacniające. Program szkolenia obejmuje: ukierunkowaną rozgrzewkę,​ ćwiczenia bazowe, metodykę nauczania i technikę wykonania wybranych elementów​ tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania​ sposoby asekuracji i samo asekuracji,​ ćwiczenia uzupełniające,​ dyskusję i najczęstsze błędy.

 

 

 

 

podstawy ćwiczeń na poręczach

08.03.2025
POZIOM POCZĄTKUJĄCY

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników szkolenia (w teorii i praktyce) w podstawy wiedzy na temat procesu nauczania ćwiczeń na poręczach. Szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje elementy: zamach w zwisie i podporze, poziomkę, pompkę na poręczach, stanie na barkach. Program szkolenia obejmuje:​ukierunkowaną rozgrzewkę,​ ćwiczenia bazowe, metodykę nauczania i technikę wykonania wybranych elementów​ tworzenie regresji i progresji ćwiczeń dla osób o różnym poziomie zaawansowania​ sposoby asekuracji i samo asekuracji,​ ćwiczenia uzupełniające,​ dyskusję i najczęstsze błędy. W optymalnych warunkach pogodowych, część szkolenia zostanie przeprowadzona na świeżym powietrzu.